تاریخچه گروه

 

تاریخچه رشته ارولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

رشته ارولوژی در دانشگاه علوم پزشکی از سال 1350 آغاز به کار نموده است. اولین اساتید این رشته در مشهد جناب آقایان دکتر مهدی لطفی، دکتر صمد قربانیان و دکتر فریدون شاملو بودند. اولین پزشکی که در این سال به عنوان رزیدنت ارولوژی پذیرفته شد جناب آقای دکتر ایرج افتخار شاهرودی بوده است که ایشان در سال 1354 موفق به اخذ درجه تخصص در رشته ارولوژی شده اند. از جمله پزشکان دیگری که پس از ایشان وارد تحصیل در رشته ارولوژی دانشگاه مشهد شده اند دکتر امین کدخدایان، دکتر امیرمحمد خمر و دکتر رحیم تقوی می باشند.

رشته ارولوژی در سالهای ابتدایی فعالیت بعنوان زیر مجموعه گروه جراحی محسوب می شد و دکتر صمد قربانیان بعنوان رییس بخش در بیمارستان قائم و دکتر مهدی لطفی بعنوان رییس بخش در بیمارستان امام رضا مشغول فعالیت بودند. از سال 1368 بخش ارولوژی از بخش جراحی جدا شد و بعنوان بخشی مستقل شروع به کار نمود. پس از بازنشستگی آقایان دکتر قربانیان و دکتر لطفی، دکتر امیرمحمد خمر وظیفه مدیرگروه ارولوژی را برعهده گرفت و پس از ایشان به ترتیب دکتر رحیم تقوی، دکتر علی اصغر یارمحمدی، دکتر محمدعلی محمدزاده رضایی و دکتر محمدرضا دارابی این وظیفه را برعهده داشته و دارند.

در حال حاضر گروه ارولوژی دانشگاه مشهد با حضور اساتید در رشته های مختلف فوق تخصصی در مراکز امام رضا (ع)، قائم (عج) و دکتر شیخ مشغول آموزش به دستیاران تخصصی و فوق تخصصی می باشد. در سالیان ابتدایی تعداد افرادی که بعنوان رزیدنت در گروه ارولوژی دانشگاه مشهد پذیرفته می شدند محدود بود. در سالیان اخیر با افزایش پذیرش در این رشته هر ساله بین 4 تا 6 نفر پذیرفته می شوند. همچین هر سال یک نفر جهت آموزش در رشته فلوشیپ اندوارولوژی پذیرفته می شود.