برگزاری جلسه ژورنال کلاب

 

جلسات ژورنال کلاب گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بصورت ماهیانه  در مراکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) و قائم (عج) برگزار می گردد. مسوول برنامه ریزی و برگزاری جلسات، آقای دکتر غریفی استادیار گروه ارولوژی بوده و هر جلسه با نظارت و ارائه یکی از اساتید و همکاران دستیاران محترم ارولوژی انجام می پذیرد. جلسه دی ماه در تاریخ 23/10/ 95 در مرکز امام رضا (ع) برگزار گردید که در این جلسه جناب آقای دکتر کامیار توکلی طبسی استادیار محترم ارولوژی و فلوشیپ ارولوژی ترمیمی در خصوص تازه های درمان تنگی مجرای خلفی صحبت نمودند. جلسه بهمن ماه در تاریخ 14/11/95 در مرکز قائم (عج) برگزار گردید که در این جلسه آقای دکتر غریفی در خصوص تازه های درمانی اختلال نعوظ و نیز اثرات امواج شوک (shock waves) در درمان این اختلالات و نیز بیماری پیرونی سخنرانی نمودند. آخرین جلسه ژورنال کلاب در سال جاری در تاریخ 19/12/95 در مرکز امام رضا (ع) و با موضوع تازه های تشخیصی و درمانی بیماری واریکوسل و با نظارت جناب آقای دکتر محمدزاده رضایی برگزار خواهد شد.

 فایل پاور پوینت