IMAGE
انتصاب مدیر گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به سمت سرپرست این دانشگاه
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر محمدرضا دارابی محبوب را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد منصوب کرد.  استاد محترم... ادامه مطلب...
IMAGE
کنگره بین المللی هایپوسپادیاس و اختلالات تکاملی جنسیت در نوزادان و اطفال
کنگره بین المللی هایپوسپادیاس و اختلالات تکاملی جنسیت در نوزادان و اطفال در تاریخ 5-3 آبان ماه 96 در مشهد با حداکثر امتیاز بازآموزی برگزار می گردد. در این رویداد علمی،... ادامه مطلب...