IMAGE
انتصاب مدیر گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به سمت سرپرست این دانشگاه
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر محمدرضا دارابی محبوب را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد منصوب کرد.  استاد محترم... ادامه مطلب...
IMAGE
کنگره بین المللی هایپوسپادیاس و اختلالات تکاملی جنسیت در نوزادان و اطفال
کنگره بین المللی هایپوسپادیاس و اختلالات تکاملی جنسیت در نوزادان و اطفال در تاریخ 5-3 آبان ماه 96 در مشهد با حداکثر امتیاز بازآموزی برگزار می گردد. در این رویداد علمی،... ادامه مطلب...

برگزاری سمینار تازه های کانسر پروستات

سمینار تازه های کانسر پروستات در تاریخ جمعه سوم شهریور ماه 1396 در محل هتل هما شماره 1 برگزار خواهد شد. در این سمینار که توسط گروه رادیوتراپی و اونکولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با مشارکت گروه ارولوژی برگزار خواهد شد علاوه بر اعضای هیات علمی دانشگاه مشهد اساتید بنام ارولوژی کشور مانند دکتر ناصر سیم فروش و نیز اساتید برجسته اونکولوژی مانند دکتر مولانا و دکتر عقیلی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. برنامه تفصیلی این سمینار بصورت زیر می باشد.

زمان

موضوع

تخصص

 

8:10-8:00

افتتاحیه وتلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید

 

8:15-8:10

خیر مقدم و سخنرانی دبیر علمی

 

 

هیئت رئیسه اول: دکتر قوام نصیری، دکتر شمسا، دکتر خویی، دکتر سیم فروش

 

8:40- 8:15

تازه های تشخیص پاتولوژی در کانسر پروستات

دکتر محمودرضا کلانتری

متخصص پاتولوژی

 

9:5- 8:40

مقایسه جراحی و درمانهای غیر جراحی در کانسر پروستات غیرمتاستاتیک

دکتر محمد سلیمانی

متخصص اورولوژی، فلوشیپ اوروانکولوژی

 

9:30- 9:5

پروستاتکتومی در کانسر پروستات متاستاتیک

دکترناصر سیم فروش

 

متخصص اورولوژی، فلوشیپ اوروانکولوژی

 

9:55-9:30

پیشرفت های رادیوتراپی در کانسر پروستات

دکتر مهدی عقیلی

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

 

10:15 9:55

استراحت و پذیرائی

 

12 10:15

پانـــل :معرفی بیمار با کانسر پروستات و مدیریت درمان

گرداننده پانل : دکتر رضا مهدوی(اورولوژی)

اعضای پانل: دکتر کلانتری(پاتولوژی) ، دکتر حسن احمدنیا(اورولوژی) دکتر حمیدرضا قربانی(اورولوژی) ، دکتر مولانا(رادیوتراپی و انکولوژی) ، دکتر کامران آریانا (پزشکی هسته ای)، دکتر مهدی سیلانیان طوسی( رادیوتراپی وانکولوژی)، دکتر علی فانی(رادیولوژیست)

 

 

 

 

هیئت رئیسه دوم: دکتر تقوی، دکتر  نوفرستی، دکتر  زکوی، دکتر مخدومی

12:25-12

جایگاه هورمون درمانی ادجوانت در کانسر پروستات غیر متاستاتیک

دکتر علی  اخوان

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

 

12:50-11:25

جایگاه هورمون درمانی در کانسر پروستات متاستاتیک

دکتر سید امیر آل داود

متخصص رادیوتراپی و انکولوژی

 

13:15-12:50

نقش  پزشکی هسته ای در تشخیص و درمان کانسر پروستات

دکتر فرشاد امامی

متخصص پزشکی

هسته ای

 

13:40-13:15

مدیریت درمان عوارض در کانسر پروستات

دکتر سید رحیم تقوی

متخصص اورولوژی

 

14:30-13:40

نماز و ناهار