IMAGE
چاپ ویراست دوم کتاب ارولوژی عمومی با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ویراست دوم کتاب ارولوژی عمومی که مرجع دانشجویان پزشکی جهت شرکت در آزمونهای پیش کارورزی و دستیاری می باشد با مشارکت اساتید گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به... ادامه مطلب...
برگزاری سمینار تازه های کانسر پروستات
سمینار تازه های کانسر پروستات در تاریخ جمعه سوم شهریور ماه 1396 در محل هتل هما شماره 1 برگزار خواهد شد. در این سمینار که توسط گروه رادیوتراپی و اونکولوژی دانشگاه علوم... ادامه مطلب...

چاپ ویراست دوم کتاب ارولوژی عمومی با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ویراست دوم کتاب ارولوژی عمومی که مرجع دانشجویان پزشکی جهت شرکت در آزمونهای پیش کارورزی و دستیاری می باشد با مشارکت اساتید گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به چاپ رسید. در این کتاب دکتر علی شمسا استاد بازنشسته گروه ارولوژی فصل کریپتورکیدیسم، دکتر حسن احمدنیا استاد ارولوژی فصل کاربرد روده در ارولوژی، دکتر کامیار توکلی طبسی دانشار ارولوژی فصل تنگی های مجرا و دکتر محمد اصل زارع دانشار ارولوژی و دکتر سید علیرضا غریفی استادیار ارولوژی فصل ارزیابی بیماران ارولوژی را به رشته تحریر در آورده اند. خاطر نشان می گردد این کتاب با مشارکت تمامی بخش های آموزشی و استادان برجسته ارولوژی ایران تالیف و با اولویت بومی بودن و بر اساس موازین علمی بین المللی تنظیم شده است.