IMAGE
برگزاری اولین جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی
اولین جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی در تاریخ 22 آبانماه 1396 در محل سالن کنفرانس معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. در این جلسه که با... ادامه مطلب...
IMAGE
برگزاری کنفرانس یکروزه سنگ شکنی برون اندامی
کنفرانس یکروزه سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) در تاریخ 25 آبان ماه 1396 برگزار گردید. در این کنفرانس که در محل سالن کنفرانس سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار شد اعضای هیات علمی... ادامه مطلب...

چاپ ویراست دوم کتاب ارولوژی عمومی با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ویراست دوم کتاب ارولوژی عمومی که مرجع دانشجویان پزشکی جهت شرکت در آزمونهای پیش کارورزی و دستیاری می باشد با مشارکت اساتید گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به چاپ رسید. در این کتاب دکتر علی شمسا استاد بازنشسته گروه ارولوژی فصل کریپتورکیدیسم، دکتر حسن احمدنیا استاد ارولوژی فصل کاربرد روده در ارولوژی، دکتر کامیار توکلی طبسی دانشار ارولوژی فصل تنگی های مجرا و دکتر محمد اصل زارع دانشار ارولوژی و دکتر سید علیرضا غریفی استادیار ارولوژی فصل ارزیابی بیماران ارولوژی را به رشته تحریر در آورده اند. خاطر نشان می گردد این کتاب با مشارکت تمامی بخش های آموزشی و استادان برجسته ارولوژی ایران تالیف و با اولویت بومی بودن و بر اساس موازین علمی بین المللی تنظیم شده است.