IMAGE
انتصاب مدیر گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به سمت سرپرست این دانشگاه
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر محمدرضا دارابی محبوب را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد منصوب کرد.  استاد محترم... ادامه مطلب...
IMAGE
کنگره بین المللی هایپوسپادیاس و اختلالات تکاملی جنسیت در نوزادان و اطفال
کنگره بین المللی هایپوسپادیاس و اختلالات تکاملی جنسیت در نوزادان و اطفال در تاریخ 5-3 آبان ماه 96 در مشهد با حداکثر امتیاز بازآموزی برگزار می گردد. در این رویداد علمی،... ادامه مطلب...

چاپ ویراست دوم کتاب ارولوژی عمومی با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ویراست دوم کتاب ارولوژی عمومی که مرجع دانشجویان پزشکی جهت شرکت در آزمونهای پیش کارورزی و دستیاری می باشد با مشارکت اساتید گروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به چاپ رسید. در این کتاب دکتر علی شمسا استاد بازنشسته گروه ارولوژی فصل کریپتورکیدیسم، دکتر حسن احمدنیا استاد ارولوژی فصل کاربرد روده در ارولوژی، دکتر کامیار توکلی طبسی دانشار ارولوژی فصل تنگی های مجرا و دکتر محمد اصل زارع دانشار ارولوژی و دکتر سید علیرضا غریفی استادیار ارولوژی فصل ارزیابی بیماران ارولوژی را به رشته تحریر در آورده اند. خاطر نشان می گردد این کتاب با مشارکت تمامی بخش های آموزشی و استادان برجسته ارولوژی ایران تالیف و با اولویت بومی بودن و بر اساس موازین علمی بین المللی تنظیم شده است.